Partilladas…

¿ Cal sería o xeito de «des-partillar» ?

¿ Quen sabe como facelo ?

É posible que unha vez compartidas as palabras se reproduzcan e cada un teña as suas, para si, para sempre.

Pero tamén é posible que algunhas delas precise irse, precisemos que se vaia, e sería bo poder recuperar outras.

¿ posible, probable, … quen sabe ?

Non atopo as palabras…